Eu richtlijn brrd

De EU-Atex-richtlijn bevat de basisvereisten waaraan alle producten moeten voldoen die bedoeld zijn voor gebruik in mogelijk explosiegevaarlijke omgevingen. Verwante normen functioneel met de regel definiëren specifieke vereisten. Als onderdeel van interne regelgeving georganiseerd in individuele lidstaten, zijn er vereisten georganiseerd die niet zijn vastgelegd in de richtlijn of door interne normen. Interne voorschriften kunnen niet verschillen van de bepalingen van de richtlijn, noch kunnen zij erover nadenken de voorschriften van de richtlijn aan te scherpen.

https://ti-drol.eu/nl/Titanodrol - Bouw spiermassa op in een maand die anderen al jaren bouwen!

De Atex-richtlijn is goedgekeurd voor onderhoud om de risico's te minimaliseren die gepaard gaan met het gebruik van enig effect in gebieden waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen.De fabrikant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het bepalen of een bepaald product wordt beoordeeld op samenwerking met de atex-normen en voor de aanpassing van het materiaal aan deze normen.Atex-goedkeuring wordt geadverteerd in het succes van producten die worden gezien in de explosiegevaarlijke zone. De gevarenzone begint met het laatste veld waar stoffen worden verkregen, gebruikt of opgeslagen die in combinatie met lucht explosieve mengsels kunnen vormen. In het bijzonder wordt de kwaliteit van dergelijke stoffen aangepast: vloeistoffen, gassen, stof en ontvlambare vezels. Ze kunnen bijvoorbeeld benzine, alcoholen, waterstof, acetyleen, kolenstof, houtstof, zinkstof leven.Een explosie treedt op wanneer een groot deel van de energie van een effectieve ontstekingsbron een explosieve atmosfeer bereikt. Nadat het vuur is geïnitieerd, houdt het vast aan een explosie met een hoog risico voor de gezondheid en het welzijn van de mens.