Vechten tegen een boek met kleuren

Tijdens pogingen om vuur te doven, bereiken veel mensen reflexief water. Het is dan het gemakkelijkste en ook een belangrijk middel om te blussen. Brandweerlieden, brandbestrijdingsspecialisten, zijn er echter niet voortdurend mee bezig. De keuze van het blusmiddel hangt af van het brandende materiaal.

SchuimbestrijdingSchuimbranden blussen goed, onder andere tijdens branden van ontvlambare vloeistoffen zoals benzine of alcohol. Het schuim kan niet worden gebruikt om brandende alkalimetalen of elektrische installaties te blussen en alles wat met water reageert. Op hun beurt zijn de bluspoeders van de hoogste toepassing.De onderlinge afhankelijkheid van de samenstelling kan worden gehouden om het vuur verteerd bijna heel belangrijke materialen. Blusgassen, de meest voorkomende daarvan is kooldioxide, wat in brandbestrijding kolen, cokes en zwavel en metalen zoals kalium, natrium, calcium, ijzer en zink. Terwijl water perfect aan eenvoudige orde in contact met de grote organische vaste stoffen, als bijvoorbeeld hout, papier, steenkool, stro.

Stoombrandblusmiddelen of stoom als brandblusmethodeEen soortgelijke behandeling als water heeft stoom als een blusmiddel. Waarschijnlijk bestaat het succes van het verbranden van deze materialen. Het belangrijkste verschil tussen stoom en water is het laatste, dat water overal kan worden herplant en de stoom alleen in aparte ruimtes met een kubieke capaciteit die niet groter is dan 500 vierkante meter. In hogere ruimten is de stoomwerking niet effectief. Een goed blussen van branden vereist niet alleen kennis van blusmiddelen die geschikt zijn voor verschillende stoffen, maar ook de basis om ze te nemen en hen naar het gebied van vuur te leiden.