Wiskunde curriculum 4 elementaire klasse

In recente tijden, in contact met de zeer snelle ontwikkeling van moderne computertechnieken, is de FEM (eindige-elementenmethode snel een bijzonder groot hulpmiddel geworden voor numerieke analyse van verschillende constructies. De MES-modellering bleek erg moeilijk toe te passen in vrijwel al deze technische gebieden en in toegepaste wiskunde. Eenvoudig uitgedrukt, spreekt MES, het is een delicate methode voor het oplossen van differentiële en gedeeltelijke vergelijkingen (na voorafgaande discretisatie in goede ruimte.

Wat vormt MESDe eindige elementenmethode, dus op dit moment alleen van de meest gebruikelijke computermethoden voor het bepalen van spanning, gegeneraliseerde krachten, vervormingen en verplaatsingen in de geteste structuren. FEA-modellering is gebaseerd op de lay-out van de assembly voor het aantal gemaakte eindige elementen. In de sector van elk afzonderlijk element kunnen enkele benaderingen worden gemaakt en elke onbekende (hoofdzakelijk verplaatsingen wordt gepresenteerd door een speciale interpolatiefunctie, waarbij de waarden van de rollen zelf worden gebruikt in een gesloten aantal punten (gewoonlijk knooppunten genoemd.

Toepassing van MES-modelleringIn de nieuwe tijden wordt de sterkte van de structuur, spanning, verplaatsing en simulatie van eventuele vervormingen getest met behulp van de FEM-methode. In computermechanica (CAE, kunnen de stroom van warmte en de stroom van vloeistoffen ook worden bestudeerd met behulp van deze strategie. De MES-methode is ook ideaal voor het zoeken naar dynamica, statica van machines, kinematica en magnetostatische, elektromagnetische en elektrostatische effecten. MES-modellering leeft zeker gecultiveerd in 2D (tweedimensionale ruimte, waarbij discretisatie voornamelijk wordt beperkt tot de opsplitsing van een specifiek gebied in driehoeken. Dankzij dit formulier kunnen we de waarden berekenen die in het bereik van een bepaald programma verschijnen. In deze technologie zijn er echter bepaalde beperkingen.

De grootste voordelen en voordelen van de MES-methodeHet grootste voordeel van MES is ongetwijfeld de mogelijkheid om goede resultaten te behalen, zelfs voor zeer complexe vormen, waarvoor het buitengewoon moeilijk was om gewone analytische berekeningen uit te voeren. In het bedrijfsleven betekent dit dat sommige problemen in de geest van een computer kunnen worden gesimuleerd, zonder dat dure prototypen moeten worden gebouwd. Een dergelijk mechanisme vergemakkelijkt het hele ontwerpproces enorm.De indeling van het bestudeerde gebied in nog kleinere elementen resulteert in nauwkeuriger berekeningsresultaten. Er moet voor worden gezorgd en dat dit de laatste is die wordt teruggekocht door veel meer vraag naar rekenkracht van moderne computers. Er moet ook aan worden herinnerd dat het in een dergelijk geval serieus moet worden opgenomen, ook met alle berekeningsfouten die voortvloeien uit frequente benaderingen van de verwerkte waarden. Als het geteste gebied uit meerdere honderdduizenden verschillende elementen zal bestaan die niet-lineaire eigenschappen gebruiken, hetzelfde in een dergelijke situatie, moet de berekening behoorlijk worden gewijzigd in toekomstige iteraties, zodat de uiteindelijke uitvoer consistent zal zijn.